Autorem myšlenky umístit sochu na tuto vyhlídku je pan Lubomír Spálenský. Manželé Jarka a Luboš Spálenští jsou donátoři a organizátoři celého příběhu vzniku sochy sv. Jan Nepomuckého ochránce všech lidí žijících u Vltavy.

Sochu vytvořil ak. soch. Petr Váňa, který poprvé navštívil vyhlídku 31.7.2020. Poté vytvořil kamenný model sochy v měřítku 1:4 a následně v lomu vybral blok božanovského pískovce. Z něj podle modelu kameník Hynek Shejbal vysekal hrubý tvar sochy, kterému následně sochař Petr Váňa dal finální podobu.

Socha zde stojí s laskavým svolením vlastníků pozemku rodiny Bambouskových.

Na skálu byla osazena vrtulníkem 4. srpna 2022 a 7. srpna byla slavnostně odhalena a požehnána P. Liborem Bulínem.

Muž ticha po osazení

Pozvánka na koncert Pocta Vltavě 20. srpna 2023 od 15 hodin

Pozvánka na koncert Pocta Vltavě

Přístupová cesta:

Pěší přístup k vyhlídce Čelákova

Ze silnice Kamýk-Velká za můstkem přes Zduchovický potok odbočte vlevo po žluté turistické značce. Po 1 km projdete okolo lomu Na Pískách a po dalších asi 200 m na provizorním parkovišti aut odbočte vpravo směrem k vyhlídce.

Osazení sochy vrtulníkem

Videopozvánka

Slavnostní odhalení sochy

Kamera: Václav Houdeček

Poloha sochy

Otevřít v mapy.cz